Actualiteiten

Transitievergoeding
17-08-2021

Transitievergoeding

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is de werkgever in principe een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Dit is niet alleen het geval wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd, maar ook wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (op initiatief van de werkgever) niet wordt verlengd. Ook moet de werkgever in de regel de transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden via de kantonrechter of wordt beëindigd door opzegging (na toestemming via het UWV). Dus ook bij ontslag na ziekte.

Het hoogte van de transitievergoeding hangt af van de hoogte van het salaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gerekend met het brutosalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag en eventuele (vaste) toeslagen en bonussen. Daarbij dient onder meer gedacht te worden aan ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen en winstuitkeringen.

Voor bepaling van de duur van de arbeidsovereenkomst tellen alle opvolgende arbeidsovereenkomsten (tenzij daar meer dan zes maanden tussen heeft gezeten). Ook de via een uitzendbureau gewerkte contracten tellen mee bij het bepalen van de duur van het dienstverband (net zoals de contracten die de werknemer bij een rechtsvoorganger van de werkgever heeft gehad).

De transitievergoeding wordt daarna als volgt berekend: 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan een volledig dienstjaar. 

Wanneer de werkgever de transitievergoeding niet aan werknemer betaalt, moet de werknemer binnen drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure bij de kantonrechter starten om deze vergoeding te vorderen. Wordt de procedure niet op tijd gestart, dan loopt u de transitievergoeding mis.

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst of de beëindiging daarvan? Neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of het contactformulier.

Dit artikel is verschenen in de edities van de Maasdriehoek (hier digitaal te raadplegen https://publish.folders.eu/nl/fixed/2235584)

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.