Actualiteiten

Wat als een tijdelijk contract eindigt?
19-05-2021

Wat als een tijdelijk contract eindigt?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ook wel ‘het tijdelijke contract’ genoemd), lijkt heel simpel, maar is het dat ook? Vaak lijkt er aan het eind van de overeenkomst toch nog iets verkeerd te gaan.

Meestal is wel bekend dat wanneer geen afspraken worden gemaakt over het voortzetten van de arbeidsovereenkomst en de werkzaamheden ook na de overeengekomen datum worden voortgezet, er sprake kan zijn van een stilzwijgende verlenging. De gevolgen daarvan zijn minder bekend: zo is de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomst hetzelfde als de vorige arbeidsovereenkomst (maar maximaal één jaar) en kunnen er gevolgen zijn voor de geldigheid van het concurrentiebeding.

Minder bekend is dat bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst de werkgever dient te voldoen aan zijn aanzegverplichting.

Dat houdt in dat de werkgever aan de werknemer met een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer (en zonder uitzendbeding), uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet ‘aanzeggen’ of, en zo ja onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Deze verplichting is niet alleen van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, maar ook wanneer deze wel wordt verlengd. In het laatste geval zullen er echter, gelet op het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, vaak geen consequenties aan worden verbonden wanneer dit wordt vergeten.

Als de aanzegverplichting niet wordt nagekomen heeft dat niet tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. De arbeidsovereenkomst eindigt dus wel, maar de werkgever is dan verplicht om (maximaal) één maandsalaris aan de werknemer te betalen. Wanneer de werkgever dit bedrag niet aan werknemer betaalt, dient de werknemer binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure bij de kantonrechter starten om deze ‘aanzegvergoeding’ in rechte te vorderen.

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst of de beëindiging daarvan? LNeem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of het contactformulier.

Dit artikel is verschenen in de edities van de Maasdriehoek (hier digitaal te raadplegen https://publish.folders.eu/nl/fixed/2222483​)

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.