Disclaimer

Privacy

1. Inleiding
Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we u een brochure kunnen toesturen. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?
 
1.1. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.
 
1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Vaessen advocaten of waarbij Vaessen advocaten verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 
Vestigingsadres:
Vaessen advocaten
Beerseweg 22
5431 LC  Cuijk
 
Contactgegevens:
T 0485 - 31 53 93
info@vaessenadvocaten.nl
 
2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We leggen u graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.
 
2.1. Contactformulier
Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op de website van Vaessen advocaten een contactformulier beschikbaar. Om te kunnen voldoen aan uw verzoek hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig.
 
2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?
We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om u een antwoord te kunnen sturen, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer u liever telefonisch contact met ons wilt, dan is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. Wilt u dat we u bellen om een afspraak te maken, dan kunt u dit aangeven. Het is dan natuurlijk wel handig om een telefoonnummer te hebben waarop we u kunnen bereiken. Om uw vraag gericht te beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vragen we u om deze te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen.
Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden. 
 
2.1.2. Waar slaan we uw gegevens op en met wie delen we ze?
U geeft door het formulier te versturen toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). 
 
2.1.3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met u te onderhouden. Nadat de communicatie is beëindigd of als de brochure is verzonden, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons dan een verzoek, dan doen we dit uiteraard.
 
2.2. Google Analytics cookies
Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. 
 
3. Wat zijn uw rechten?
3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens
Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.
Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u een actieve klant? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kunt u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.
 
3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
Wanneer u contact opneemt met Vaessen advocaten, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vind u in paragraaf 1.2.
 
3.3. Een klacht indienen
Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Vaessen advocaten omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.