Rechtsgebieden Particulier

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex geheel aan wetten en regelingen, die constant in ontwikkeling zijn. Iedereen kan op enig moment aanspraak moeten maken op een sociale zekerheidsuitkering. Denk bijvoorbeeld aan een Werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering of Ziektewetuitkering) of een bijstandsuitkering. Overheidsinstanties kunnen ook fouten maken bij de toekenning van een uitkering en dan is het verstandig om een deskundig advocaat in te schakelen. Wij kunnen u helpen om te controleren of de overheidsinstantie de juiste beslissing heeft genomen met betrekking tot een uitkering en eventueel een juridische procedure starten als dat nodig is om een juiste uitspraak te krijgen over (het recht op) een uitkering.
 

Ook voor werkgevers

Ook middelgrote en grote ondernemingen krijgen in steeds grotere mate te maken met het sociaal zekerheidsrecht. De aan een (ex) werknemer toegekende Ziektewetuitkering en/of WIA-uitkeringen worden namelijk aan de laatste werkgever doorbelast via de gedifferentieerde premie. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan betaalt hij de Ziektewet- of WGA-uitkering zelf en is hij bovendien verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit kan aardig in de (financiële) papieren lopen voor werkgevers.  
Kortom: ook werkgevers hebben een belang om te toetsen of de toegekende Ziektewet en/of WGA-uitkering aan hun ex-werknemer op juiste gronden is verricht. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het van belang om tijdig (!) bezwaar te maken om de juistheid van de toegekende uitkering te controleren. 

 

Heeft u vragen over het sociaal zekerheidsrecht? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Meer informatie over sociaal zekerheidsrecht

* verplichte velden

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.