Rechtsgebieden Particulier

Wet verplichte GGZ

Onvrijwillige opname in een psychiatrische inrichting heeft een flinke impact op de betrokkene zelf, maar ook op de omgeving, familie en kennissen. Mocht het u onverhoopt overkomen, dan heeft u recht op een advocaat. Die advocaat kunt u niet vrij kiezen, maar wordt door de rechter toegewezen. Krijgt u een advocaat van ons kantoor aan uw zijde, dan kunt u rekenen op de allerbeste bijstand.

Onvrijwillige opname

Volgens de Wvggz en Wzd kunnen mensen met een psychiatrische stoornis onvrijwillig worden opgenomen in een psychiatrische inrichting, als is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Zo moet:

  • de geestesstoornis van de betrokken persoon blijken uit een medische verklaring
  • de geestesstoornis een gevaar opleveren voor de persoon zelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen en/of goederen. Ook dit moet blijken uit de medische verklaring.
  • het (dreigende) gevaar niet af te wenden zijn door de tussenkomst van personen of instellingen buiten de psychiatrie, zoals ambulante hulpverleners.
  • de maatregel door de rechter worden opgelegd, aangezien het hier een vrijheidsbenemende maatregel betreft.

Maatregelen bij verzet

Bij verzet tegen opname kan in het geval van spoed met toestemming van de burgemeester direct zogenaamde crisismaatregel of inbewaringstelling worden geëist. De betrokkene wordt na de inbewaringstelling binnen 24 uur bezocht door een advocaat. Buiten de inbewaringstelling is dat minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de zitting.
 

Zorgmachtiging

Een zorgmachtiging (of rechterlijke machtiging in de Wzd)wordt opgelegd voor de duur van zes maanden. Deze machtiging kan telkens met een jaar worden verlengd. Een zorgmachtiging kan in een instelling maar ook thuis worden uitgevoerd mits de betrokkene zich aan de gestelde voorwaarden houdt.  

Wilt u meer weten over de Wvggz of Wzd? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

 

Meer informatie over wet verplichte ggz

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.